Trenton Building Board Jiří Veinfurt 04 – Zapalování a dokončení trupu

Jirka umístil a elegantně přišrouboval dřevěnou destičku s připravenou sestavou zapalování do vhodného prostoru v centroplánu. 

Zapalování s jiskřivou svíčkou, řízené původním časovačem,  je u starého motoru vždy vysokou školou motorářského umění.  Proto byly v rámci projektu soustavy zapalování/motor sestaveny a předzkoušeny na testovací lavici před montáží do modelů, abychom se vyhnuli testům v modelech a demontážím vadných částí v případě problémů.  

Zapalování je vyrobeno z klasické originální cívky Aerospark. Spínání je provedeno tranzistorem kvůli šetření kontaktů i kvůli odolnosti vůči možné nejistotě jejich kvality u starého motoru.  Specialitou zapalování je umístění zvláštního kondenzátoru mezi emitor a kolektor,  který posiluje vytvářenou jiskru generováním zpětného proudového dokmitu LC soustavy cívka – kondenzátor v primárním okruhu.  Tuto funkci se doufám podařilo všem v projektu srozumitelně vysvětlit, „což dokázaly“ rozpačité úsměvy posluchačů. 

Konstrukce Trentona nenutí stavitele umisťovat zapalování „co nejvíce dopředu“ kvůli vyvážení.  Trenton má dlouhý „nos“ a dostatek masy motoru a podvozku pro spolehlivé zajištění polohy těžiště. Jirka tak mohl vše rozmístil přístupně a pohodlně a provedl to perfektně.

Jirka potáhl trup barveným vliesem a tím poskytl nám ostatním smíšený pocit krásy a obav. Krásný pocit z pohledu na impozantní dílo a radosti, že se Jirkovi daří. Pocit obav máme z uvědomění, že my ostatní stojíme stále dole na úpatí hory práce a laťka kvality je nastavena velmi vysoko.

Vychutnejme pohled na umístění motoru v bukovém loži a uzavřené lakované vaničce, z níž bude radostí čistit zbytky zkanutého paliva.