Pravidla BROWN JUNIOR TEXACO

Pravidla přátelské soutěže Brown Junior Texaco 

Přátelská soutěž milovníků starých spalovacích motorů je zaměřena na umění spolehlivého seřízení a provoz unikátního motoru Brown Junior, který byl příčinou „exploze“ motorového leteckého modelářství v dobách našich „dědů“.  Pravidla klání navíc zvláště ocení umělce kvalitního seřízení modelu, nutného pro stabilní volný let.

Soutěž není zaměřena na moderní umění RC pilotáže a řízeného vyhledávání stoupavých termických proudů. Soutěž nebude vyžadovat ani ostrý zrak pro sledování vysoce létajícího modelu.

Pravidla jsou pro první klání stanovena takto:

  • Čas běhu motoru není omezen, používá se originální závěsná nádržka, nebo náhradní plechová nádržka o objemu 20 ml. Majitel originálních větších nádrží u prvních typů BJ naplní nádržku 25 ml paliva a po startu motoru již nedoplňuje.
  • Létají se 4 starty, časové maximum je 4 minuty,  nejhorší výsledek se škrtá.
  • Čas se počítá do přistání nebo dohledu modelu, při přistání mimo plochu pokus platí.
  • Model musí mít pevný podvozek a měl by být konstrukce do roku 1945, výjimky pro pozdější vhodné modely do roku 1950 jsou po konzultaci přípustné.
  • Startuje se ze země.
  • Vítězní závodníci, kteří dosáhnou stejných výsledků, nejčastěji „tří maxim“, jdou do rozletu.

Pravidla jsou stanovena pro první soutěžní setkání a mohou býti po zkušenostech upravena.

Odkaz na historii Williama „Billa“ Likense Browna IV.