Slovník ladění motorů

 

Při ladění motorů si rádi vzájemně radíme. Většinou se jedná o pomoc, někdy i o přátelské kibicování.  Stává se často, že nováček,  ladící motor, nerozumí pokynům. Nebo rádce nepoužívá pokyny správně.  Tento slovníček by jim měl pomoci. Připomínky a rozšíření slovníku jsou vítány.

 

  utáhnout, ochudit   otočit jehlou doprava, ubrat palivo do karburace
  povolit, obohatit   otočit jehlou doleva,  přidat palivo do karburace
  přidat předstih   otočit páčkou časovače doprava, proti otáčení vrtule 
  ubrat předstih   otočit páčkou časovače doleva, po směru běhu vrtule
  nasát palivo   otočit vrtulí při uzavřeném sání prstem
  protočit   otočit několikrát vrtulí při vypnutém zapalování
  nastříknout   stříknout výfukem trochu paliva do válce nad pístem
  nesaje   nedochází k účinnému sání paliva pro vznik směsi
  zúžit difuzor   zúžit průchod vzduchu u trysky pro zlepšení tahu paliva
  falešný vzduch   netěsností trysky dochází k oslabení sání
  netěsní   motor má netěsnosti, zhoršení funkce
  potlačit motor   sklonit osu motoru dolů, například zadními podložkami
  vyosit motor   vybočit motor, většinou doprava, kompenzace momentu
  ulitý motor   motor je zaplavený palivem, nestartuje
  bohatá směs   ve směsi vzduchu s palivem je příliš paliva
  chudá směs   ve směsi vzduchu s palivem je málo paliva
  mastné palivo   v palivu je vysoký obsah oleje
  suché palivo   v palivu je nízký obsah oleje
  nitro palivo   v metylovém palivu je 5% – 30% nitrometanu
  pění, bublinky   v přívodní palivové hadičce jdou bublinky
  ssací nádrž   nádrž s horní hladinou paliva max. v rovině trysky
  spádová nádrž   umístění nádrže s dnem nad rovinou trysky
  nádrž moc vzadu   nádrž je daleko za motorem, při stoupání motor nesaje
  zatuhlý motor   motor je zatuhlý starým zgumovaným ricin. olejem
  slabá jiskra   zapalování nedává dostatečný výboj do svíčky
  probíjí   výboj probíhá mimo svíčku, zapalování nefunguje
  nespíná   časovač motoru má chybu v obvodu spínání zapalování
  má velký odpor   zapalování má velký odpor spínacího okruhu
  předstih   vzdálenost výboje jiskry před horní úvratí (mm nebo °)
  odtrh   vzdálenost mezi kontakty v rozepnutém stavu
  menší odtrh   prodloužení doby sepnutí (pro ot/min > 7000)
  větší odtrh   zkrácení doby sepnutí (pro ot/min < 7000)
  zapalování ruší   výboje cívky ruší či vypínají přijímač nebo serva 
  flikovat   švihnutím vrtule startovat motor
  blafnout   vzplanutí povrchu motoru od výparů paliva 
  13×6 -> 16×6   vrtule pro BJ:  rychlá/nejmenší -> úsporná/největší