Kurs řezání vrtulí s Pepou Kubešem a setkání vedoucích modelářských kroužků

POZVÁNKA
Zveme všechny milovníky volného letu a obzvláště „gumičkáře“ spolu s vedoucími a instruktory

modelářských kroužku na víkendové setkání do Litoměřic.
Modelářský klub 418 Litoměřice /Terezín/ ve spolupráci s Technickým klubem mládeže a Institutem
technického vzdělávání Litoměřice vás zve na akci.
Kurz řezání vrtulí a setkání vedoucích modelářských kroužků a
členů komise pro práci s mládeží SMČR
Uvedená v kalendáři SMČR KLeM pod číslem 418/4
V termínu 28. – 29. 1. 2023

Co vás čeká…

Sobota 28. 1.

Bude v duchu hoblin a pilin při opracování balzového špalku jejímž výsledkem bude krásná vrtule o průměru 360 mm pro vaše budoucí projekty. Pod vedením pana „modeláře“ Josefa Kubeše se naučíte jak na vlastní výrobu vrtule pro gumáky.

Neděle 29. 1.

Bude věnována setkání vedoucích a lektorů modelářských aktivit dětí. Toto setkání bychom rádi věnovali výměně zkušeností a příkladům dobré praxe. Zkusíme se zamyslet, jak dál pracovat s dětmi a taky se blíže poznat. Doufám, že se tohoto setkání zúčastní i funkcionáři KLM
a pokusíme se oslovit i média na která máme kontakty.
Součástí akce bude též prohlídky prostor Technického klubu a ukázka, jak jdou propojovat jednotlivé technické a polytechnické aktivity a jakým způsobem je možné budovat platformy technického zájmového vzdělávání a popularizovat modelářství.

Pokud přijedete autem, tak budete parkovat v areálu školy, kde má MK, TKM a ITV své prostory.
Příjezd je vyznačen na mapce. Po zavolání na číslo 606 645 618 vám zvedneme závoru, která vám bude bránit ve vjezdu a zaparkujete na vyznačených místech. V případě, že se k nám vydáte vlakem,
autobusem, lodí či letadlem, tak použijete své navigační schopnosti a strejdu Google. Vchod do budovy je z parkoviště.

Co potřebujete.
Vedle skvělé nálady a chuti do práce si přineste ostrý nůž s mírně vypouklým ostřím a láhev od piva.
/láhev může být plná – vypijete při práci a je jedno jakou značku preferujete/.
Ostatní potřebné nástroje a pomůcky budou k dispozici.+
250 Kč na materiál /balzový špalek na vrtuli/ a drobné občerstvení.
Pokud se budete chystat jen na neděli, tak ušetříte. Dobrovolné příspěvky na občerstvení jsou vítány.
Pokud plánujete přijet na celý víkend, tak je několik možností, jak přežít.

Pokračovat ve čtení „Kurs řezání vrtulí s Pepou Kubešem a setkání vedoucích modelářských kroužků“

Jak zalétávat

Rozhodl jsem se oživit tento seriál z časopisu Modelář. 

Tato teorie je nám trochu „cizí“…

„Cituji:“

Začínajícím seriálem bychom chtěli vyplnit mezeru, která je u nás dostupné odborné literatuře. Začátečníci – nejen v leteckém modelářství vůbec, ale i v jednotlivých kategoriích – dosud prakticky neměli možnost seznámit se souhrnně se základními pravidly tak důležité činnosti, jako je zalétání nového modelu.

Obtížného úkolu se ujal náčelník Letecko-modelářského klubu Svazarmu v Praze 6 A. Koťátko, který má jednak značné zkušenosti, získané vedením kroužků mladých modelářů, jednak má kolem sebe kolektiv zkušených modelářů, s nimiž jednotlivé články konzultoval. Není cílem seriálu přinést nové, univerzální recepty na „maxima“- spíše nám šlo o shrnutí ověřených zkušeností.

Redakce

Co je co?

Na obr. 1 jsou označeny hlavní části modelu kluzáku. Aby stroj těžší vzduchu (letadlo či model) mohl létat, je třeba vyvodit sílu, působící proti jeho tíze. Tuto sílu, vznikající na nosných plochách (křídlo a vodorovná ocasní plocha — VOP) nazýváme vztlakem. Vztlak vzniká při pohybu vhodně tvarovaného tělesa plynným (nebo kapalným) prostředím. Vývojem se dospělo k vcelku ustálenému základnímu profilu nosných ploch.

Pokračovat ve čtení „Jak zalétávat“