Jak zalétávat

Rozhodl jsem se oživit tento seriál z časopisu Modelář. 

Tato teorie je nám trochu „cizí“…

„Cituji:“

Začínajícím seriálem bychom chtěli vyplnit mezeru, která je u nás dostupné odborné literatuře. Začátečníci – nejen v leteckém modelářství vůbec, ale i v jednotlivých kategoriích – dosud prakticky neměli možnost seznámit se souhrnně se základními pravidly tak důležité činnosti, jako je zalétání nového modelu.

Obtížného úkolu se ujal náčelník Letecko-modelářského klubu Svazarmu v Praze 6 A. Koťátko, který má jednak značné zkušenosti, získané vedením kroužků mladých modelářů, jednak má kolem sebe kolektiv zkušených modelářů, s nimiž jednotlivé články konzultoval. Není cílem seriálu přinést nové, univerzální recepty na „maxima“- spíše nám šlo o shrnutí ověřených zkušeností.

Redakce

Co je co?

Na obr. 1 jsou označeny hlavní části modelu kluzáku. Aby stroj těžší vzduchu (letadlo či model) mohl létat, je třeba vyvodit sílu, působící proti jeho tíze. Tuto sílu, vznikající na nosných plochách (křídlo a vodorovná ocasní plocha — VOP) nazýváme vztlakem. Vztlak vzniká při pohybu vhodně tvarovaného tělesa plynným (nebo kapalným) prostředím. Vývojem se dospělo k vcelku ustálenému základnímu profilu nosných ploch.

Pokračovat ve čtení „Jak zalétávat“

ČESKOSLOVENSKÉ DETONAČNÍ MOTORKY

»LETMO«
KONSTRUKCE ZDENĚK HUSIČKA
Oba motorky jsou dvoutaktní, samozapalovací, s difusorovým rozprašováním paliva a s měnitelným kompresním poměrem. Vyrobeny jsou ze slitin lehkých kovů, všechny pohyblivé části pak ze speciálních ocelí, kalených na různé stupně tvrdosti. Píst a válcová vložka jsou broušeny a ručně lappovány, což umožňuje dosažení velkých kompresních tlaků při nejmenším opotřebení a proto se tyto motorky vyznačují velkou životností. Pečlivou konstrukcí a odstraněním všech montážních šroubů dosáhlo se nejmenší možné váhy a snadné vyměnitelnosti jednotlivých součástí. Palivo pro oba motorky je směs etheru, nafty a oleje v poměru 1:1:1

                           LETMO – MD – 3                         LETMO – MD -0,6

Vrtání                 14 mm                                        8 mm

Zdvih                  18 mm                                        12 mm

Obsah válce       2,7 ccm                                     0,6 ccm

Výška ·                93 mm                                      56 mm

Délka                   85 mm                                      64 mm

Šířka                    42 mm                                       23 mm

Váha                    120 g                                          45 g

Min. obr./min.        1800                                       2000

Max. obr./min.        11 000                                  12 000

Výkon při 

6000 obr./min.          0,18 ks                                 0,05 ks

Průměr vrtule           280 mm                               180 mm

Stoupání vrtule        180 mm                                150 mm

Převzato z časopisu Letecký modelář 1/50